Azeri  |  Russian  |  English
 
NƏZƏRİNİZƏ ÇATDIRAQ Kİ, İYUN AYININ 16-DAN ETİBARƏN <br />AZAL-IN BÜTÜN BEYNƏLXALQ UÇUŞLARI YENİ TERMİNAL VASİTƏSİLƏ HƏYATA KEÇİRİLİR.
YÜKLƏRİN QƏBULU BÖLMƏSİNDƏ YERLƏŞƏN 14x3 ÖLÇÜSÜNDƏ 2 ƏDƏD LED EKRAN HAVA LIMANINDA MÖVCUD<br /> REKLAM YERLƏRİNİN ƏN BÖYÜYÜ OLMAQLA SƏRNİŞİNLƏRİN DİQQƏTİNİ XÜSUSİLƏ CƏLB EDƏCƏK.
GEDİŞ YOLU ÜZƏRİNDƏKİ DƏHLİZDƏ YERLƏŞƏN VƏ GENİŞ İZLƏNMƏ SAHƏSİ İLƏ<br /> FƏRQLƏNƏN LIGTBOXLAR REKLAMINIZIN DAHA ÇOX İNSAN TƏRƏFİNDƏN GÖRÜLMƏSİNİ TƏMİN EDİR. <br />BU LIGHTBOXLAR HƏM DƏ TERMİNALA DAXİL OLDUQDA GÖRÜNƏN İLK STATİK REKLAM DAŞIYICILARIDIR.
SƏRNİŞİNLƏR GÖZLƏMƏ ZALINDA RAHAT-RAHAT ÖZ UÇUŞ SAATLARINI GÖZLƏDİKLƏRİNDƏN<br /> BU BÖLMƏDƏKİ REKLAMINIZ DAHA EFFEKTİV TƏSİRƏ MALİK OLACAQ.
GEDİŞ YOLU ÜZƏRİNDƏKİ DƏHLİZDƏ YERLƏŞƏN VƏ GENİŞ İZLƏNMƏ SAHƏSİ İLƏ<br /> FƏRQLƏNƏN LIGTBOXLAR REKLAMINIZIN DAHA ÇOX İNSAN TƏRƏFİNDƏN GÖRÜLMƏSİNİ TƏMİN EDİR. <br />BU LIGHTBOXLAR HƏM DƏ TERMİNALA DAXİL OLDUQDA GÖRÜNƏN İLK STATİK REKLAM DAŞIYICILARIDIR.
GEDİŞ YOLU ÜZƏRİNDƏKİ DƏHLİZDƏ YERLƏŞƏN VƏ GENİŞ İZLƏNMƏ SAHƏSİ İLƏ<br /> FƏRQLƏNƏN LIGTBOXLAR REKLAMINIZIN DAHA ÇOX İNSAN TƏRƏFİNDƏN GÖRÜLMƏSİNİ TƏMİN EDİR. <br />BU LIGHTBOXLAR HƏM DƏ TERMİNALA DAXİL OLDUQDA GÖRÜNƏN İLK STATİK REKLAM DAŞIYICILARIDIR.
VIDEOWALLDA REKLAMINIZIN NÜMAYİŞ OLUNMASI MƏHSULUNUZUN İNSANLARLA DAHA<br /> CƏLBEDİCİ ŞƏKİLDƏ ÜNSİYYƏT QURMASINA İMKAN YARADACAQ. BU VIDEOWALLDA REKLAMINIZ SƏRNİŞİN <br />GÖZLƏYƏNLƏR VƏ 1-Cİ MƏRTƏBƏDƏ DOLAŞANLARIN DİQQƏTİNİ XÜSUSİLƏ CƏLB EDƏCƏK.
TERMİNALIN GİRİŞ VƏ ÇIXIŞ HİSSƏSİNDƏ GENİŞLİYİN OLMASI BU ƏRAZİDƏ<br />  QEYRİ-STANDART FORMALI REKLAM DAŞIYICILARININ YERLƏŞDİRİLMƏSİNƏ İMKAN VERİR.
TERMİNALIN GİRİŞ VƏ ÇIXIŞ HİSSƏSİNDƏ GENİŞLİYİN OLMASI BU ƏRAZİDƏ<br />  QEYRİ-STANDART FORMALI REKLAM DAŞIYICILARININ YERLƏŞDİRİLMƏSİNƏ İMKAN VERİR.
HƏM GƏLƏN, HƏM DƏ GEDƏN SƏRNİŞİNLƏRİN GÖRƏCƏYİ YERLƏRDƏ YERLƏŞDİRİLƏN 3.5X1.5 ÖLÇÜSÜNDƏ<br /> 18 ƏDƏD AYAQLI TOTEMLƏRDƏ İSTƏR STATİK, İSTƏRSƏ DƏ DİNAMİK REKLAMLARINIZ ƏSL NÜMAYİŞ BAYRAMINI XATIRLADACAQ.